609 836 678 hydrojarex@gmail.com

Uprawnienia gazowe i elektryczne

Komisja Kwalifikacyjna przy Stowarzyszeniu Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice

Świadectwo Kwalifikacyjne E
E3/710/2839/21
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 3 na stanowisku EKSPLOATACJI

Pan Jarosław Andrzejczak spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

Grupa 3.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
3) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
5) Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym nić 5 kPa;
7) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7.

 

Świadectwo Kwalifikacyjne E
E1/710/2838/21
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku EKSPLOATACJI

Pan Jarosław Andrzejczak spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

Grupa 1.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
5) Urządzenia elektrotermiczne,
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2, 5.

 

Świadectwo Kwalifikacyjne D
D3/710/2840/21
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 3 na stanowisku DOZORU

Pan Jarosław Andrzejczak spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

Grupa 3.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywajace paliwa gazowe:
3) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
5) Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym nić 5 kPa;
7) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7.